Stichting Betaalafhandeling

Stichting Betaalafhandeling faciliteert veilige en betrouwbare afhandeling van (online) betalingen voor klanten van Clubdiensten B.V. en Praktijkdiensten. Praktijkdiensten is een handelsnaam van Clubdiensten B.V.

De uiteindelijke begunstigde is de klant van Clubdiensten B.V. of Praktijkdiensten. Wij zijn altijd een tussenstation.

 

Betaaldienstverlener

Stichting Betaalafhandeling staat onder Clubdiensten B.V. geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (DNB) als vrijgestelde betaaldienstverlener; vrijgesteld wil zeggen dat wij niet onder toezicht staan van DNB. Wij leveren wel jaarlijks diverse rapportages aan bij DNB. Het bestuur van de Stichting Betaalafhandeling ziet er op toe dat de financiële procedures veilig en volgens de richtlijnen van DNB gebeuren.